sport  w  Gnieźnie…

Na terenie Gniezna i okolic zawsze istniał i działał sport… pochodzi stąd wielu olimpijczyków, głównie grających w hokeja na trawie, bardzo popularny był  „szczypiorniak”, rozwijała się lekkoatletyka, a także w latach osiemdziesiątych zaistniała niezrzeszona grupa pasjonatów triathlonu.

h1

 

Były to osoby, które każdą swoją wolną chwilę poświęcały na uprawianie tej trudnej dyscypliny sportu.
Wtedy  Triathlon  w  Polsce  był  bardzo  młodą  dyscypliną  sportową.
Pierwsze  zawody  triathlonowe  zostały  rozegrane  w  lipcu  1984  r.  w  Kiekrzu / k. Poznania.
Natomiast  gnieźnieńscy  zapaleńcy  nie  ociągali  się  i  wspólnymi  siłami  zorganizowali  pierwsze  zawody  triathlonowe w  Gnieźnie  w  czerwcu  1986  r,  na  popularnej  u  nas  Wełnicy.

h2

 

Po  pierwszych  zawodach  zorganizowano  drugie…trzecie…i gnieźnieńscy  triathloniści,  a  w  sumie  to  „czworo  napaleńców”  – Marian  Meller,  Waldemar  Siwka,  Ryszard  Matuszak  i  Władysław  Kniaź,   zaczęło  myśleć  o  założeniu  stowarzyszenia  lub  klubu.

Zebranie  inicjujące  powstanie  Gnieźnieńskiego  Towarzystwa Triathlonowego  „Diament”  odbyło się  29 września  1990  roku, zaś  zebranie  założycielskie odbyło  się 3 listopada 1990 r. i 15 grudnia 1990 r., aby  spełnić  wszystkie  wymagania  Urzędu Wojewódzkiego  odnośnie  rejestracji  Towarzystwa.

W różowej koszulce – Marian Meller
W różowej koszulce – Marian Meller

 

 

I  tak  18  stycznia  1991  roku  powstał  GTT  Diament.

Postanowiono , że każdy członek opracuje własny plan treningów i startów w sezonie. Kulminacją przygotowań miało być uczestnictwo w  V  Ogólnopolskich Zawodach Triathlonowych,  Gniezno `91 oraz uczestnictwo w imprezach  na terenie całego kraju.

    h4
 h5
VI    MISTRZOSTWA     WIELKOPOLSKI  W  TRIATHLONIE – GNIEZNO  2001
4 marca 1999 roku nastąpiła zmiana nazwy z GTT „Diament” na GTT „Diament” – GOSiR, na skutek połączenia klubu triathlonowego wraz z sekcją pływacką  GOSiR.
Celem  Gtt  Diament  jest:
– umożliwienie czynnego uprawiania pływania, biegania i triathlonu,
 – stałe podnoszenie poziomu sportowego,
 – udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym; organizowanie imprez i szkoleń,


  h6
GTT  Diament  realizuje  swoje  cele  poprzez:
–  szkolenie  dorosłych,  młodzieży  i  dzieci  w  sekcjach  pływackiej,  biegowej  i  triathlonowej
–  organizowanie  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych
–  gromadzenie  środków  materiałowych  i  gospodarowania  nimi  zgodnie  z  potrzebami  GTT  Diament
–  współdziałanie  z  organizacjami  społecznymi  w  zakresie  realizacji  zadań  statutowych
–  prowadzenie  działalności  propagandowej  i  informacyjnej
Na samym początku działalności klubu, w styczniu 1991 roku  należeli do niego sympatycy i zwolennicy triathlonu, osoby, które amatorsko zajmowały się uprawianiem tej trudnej dyscypliny sportu. Stanowili oni członków, którzy uczestniczyli w różnych formach zawodów sportowych organizowanych na terenie Gniezna i okolic, a także w różnych imprezach o charakterze regionalnym lub ogólnopolskim
W skład GTT „DIAMENT” wchodzili:
1. Marian Meller,
2. Waldemar Siwka,
3. Władysław Kniaź,
4. Leszek Haremza,
5. Jan Walczak,
6. Wojciech Gola,
7. Leszek Matysek,
8. Piotr Meller,
9. Stefan Dąbrowski,
10. Maciej Grzechowiak,
11. Henryk Borowczyk,
12. Ryszard Kusy,
13. Edmund Skweres,
14. Zdzisław Pawłowski,
15. Remigiusz Czaczy,
16. Andrzej Lenz,
17. Ryszard Matuszak.

Po  roku  1993  część  młodych  członków  GTT  Diament,  u  których  bieganie  było  najsilniejszą  stroną,  postanowiła  przejść  do  Klubu  Biegacza  „Sokół”,  a  część  triathlonistów  postanowiła  zakończyć  swoją  karierę.

Należeli do nich:

– Jan Walczak,
– Sławomir Staszewski,
– Radosław Jaskólski,
– Leszek Haremza,
– Piotr Meller.

 

W  wyniku  takiej  sytuacji  Zarząd  GTT  Diament  sytuacji postanowił zająć się naborem młodzieży do tej pięknej dyscypliny sportu i w tym celu zwrócono się do nauczycieli wychowania fizycznego w zaprzyjaźnionych szkołach, a szczególnie do tych, które nie posiadały sal gimnastycznych.
Nabór do sekcji pływackiej odbywał się każdego roku na początku sezonu funkcjonowania pływalni krytej w Gnieźnie.

 

h7

 

Wiek kandydatów podczas naboru jest różny zazwyczaj od 7 do 12 lat, czyli są to dzieci ze szkoły podstawowej.

Kryteria egzaminu  opierają się na:
Ø skoku do wody,
Ø odepchnięciu się od ściany basenu i bezwładnym utrzymaniu na wodzie,
Ø pływaniu kraulem i żabką.

Bardzo ważny jest wiek. Ponieważ przy dużej liczbie kandydatów zwraca się szczególna uwagę na to, aby przyszły członek był jak najmłodszy, a zarazem posiadał predyspozycje do uprawiania tej dyscypliny oraz pewne umiejętności w pływaniu.

W  roku  2005  gnieźnieński  basen  został  zamknięty,  na skutek dawno już planowanej rozbudowy i modernizacji. Członkowie sekcji pływackiej nie zawiesili jednak swojej działalności, ponieważ głównie to rodzice zadeklarowali gotowość opłacania przejazdów autokarowych dzieci na basen do Mogilna i czynnego uczestnictwa w działalności klubu.

Sukcesy osiągane przez zawodników są zasługą ich wytrwałej pracy i poświęcenia, jak i odpowiedniego programu treningowego, przystosowanego indywidualnie do możliwości każdego zawodnika.

Dlatego trenerzy odgrywają ważne role w życiu zawodników i bardzo często jest tak, że spędzają z nimi więcej czasu niż ze swoją  rodziną.

 

 

Od  powstania  klubu,  czyli  1991  roku,  trenerami  GTT  Diament  byli:
–  Dimitri Griogor,  trener I klasy w pływaniu
–  Grażyna Drela ,  zdobywała medale na Mistrzostwach Polski Młodzików, Juniorów i Seniorów,  w  stylu  klasycznym  na  100 i  200 m  oraz  w  stylu  zmiennym  na  400 m.

p. Grażyna Drela, po lewej

p. Grażyna Drela, po lewej

 

– Jarosław Łabus – czołowy polski triathlonista, inicjator cyklu zawodów triathlonowych  dla dzieci nad jeziorem Lednickim, zwycięzca zawodów Triathlon Poznań 1985, uczestnik zawodów Ironman na Hawajach w końcu lat 80, w których zajął 53 miejsce,

p.Jarosław Łabus, po prawej

p.Jarosław Łabus, po prawej

 

Wieloletnim prezesem  i założycielem klubu GTT „DIAMENT”  był  Marian Meller, miłośnik triathlonu, który  ze względu na stan zdrowia nie mógł dłużej pełnić swojej funkcji i  został członkiem Honorowym klubu . Pan Marian Meller w czasach kiedy był prezesem czynnie uczestniczył w działalności klubu. Startował w zawodach,  podejmując współzawodnictwo sportowe, opracowywał trasy zawodów, numery startowe, wraz z pozostałymi członkami dbał o sprzęt rowerowy, załatwiał środki transportu na zawody, pozyskiwał sponsorów.

 

Osiągnięcia  sportowe  zawodników

GTT „Diament”-GOSiR” , w zawodach  lokalnychogólnopolskich i międzynarodowych w latach 1991-2006.

Idea kontynuowania zawodów triathlonowych została także podjęta przez miłośników tego sportu zamieszkałych  na terenie Gniezna i okolic. Sympatycy tego sportu założyli Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe „DIAMENT”, które za zgodą Urzędu Wojewódzkiego 18 stycznia 1991 r. zostało wpisane do rejestru organizacji sportowych i tym samym uzyskało osobowość prawną.

Pierwszym zamierzeniem GTT „DIAMENT” w 1991 r było wzięcie udziału w V-tych Mistrzostwach Gniezna – imprezie o charakterze lokalnym oraz w zawodach ogólnopolskich – Triathlon Gniezno `91.

Obie te imprezy miały być kontynuacją organizowanych wcześniej zawodów przez Klub Nauczycielski przy pomocy TKKF „Sokół” i TKKF „Zremb” Gniezno oraz przez Mariana Mellera, Władysława Kniazia i Leszka Harmenzę.

Postanowiono skrócić także dystans z 60 km jazdy rowerem do 40 km, biegu z 12 km do 10 km, jednocześnie pozostawiając dystans pływania na 1 km – czyli rozegrać Triathlon Olimpijski.

h10

 

24 sierpnia 1991 roku nad jeziorem Wełnica odbyły się V Mistrzostwa Gniezna w Triathlonie.
W zawodach wzięło udział 13 uczestników, z których konkurencję ukończyło 11.
Zwycięstwo  odniósł  Stefan Dąbrowski z czasem końcowym   2: 07: 49,
drugie miejsce dla  Waldemara  Siwka – 2:10:06,

h11

trzecie miejsce  zajął  Maciej Grzechowiak – 2 : 14 : 27.
Kolejne lokaty zajęli:

4. Zdzisław Pawłowski 2 : 15 : 19; 5. Ryszard Matuszak 2 : 15 : 50;
6. Słowaomir Staszewski 2 : 19 : 15; 7. Remigiusz Czaczyk 2 : 20 : 51;
8. Waldemar Kniaź 2 : 23 : 05; 9. Leszek Haremza 2 : 24 : 33;
10. Marian Meller 2 : 37 : 32; 11. Jócef Fijałkowski 2 : 27 : 16.

 

Sędzią  głównym  zawodów  był  najlepszy  w  tym  czasie  polski  triathlonista, Jarosław  Łabus, natomiast sprawozdawcą  całej  imprezy  był   Andrzej Elantkowski.

Atmosfera panująca podczas całej imprezy była wspaniała.
Rywalizujący zawodnicy mieli do siebie  sportowy szacunek.  Podobnie było na linii mety.
Zawodnicy, którzy ukończyli konkurencję zachęcali swoich przeciwników, znajdujących się jeszcze na trasie do wysiłku i tym samym do poprawienia rezultatu końcowego.

 

h12

 

W tym samym roku została zorganizowana także impreza o charakterze ogólnopolskim. Istniały wielkie obawy, czy dojdzie do skutku, gdyż towarzyszyła jej bardzo nieprzyjazna aura pogodowa. Ochłodzenie oraz opady deszczu spowodowały, że temperatura wody spadła do 130C. Jednak triathlonisci nazywani „żelaznymi ludźmi” przystąpili do zawodów. Wzięło w nich udział 21 mężczyzn. Dystans obejmował 300 m pływania (został skrócony), kolarstwo 20 km, bieg 10 km.

 

Zawody wygrał Jan Gaweł z Gdyni z czasem końcowym 1 : 46 : 06.

Kolejne miejsca zajęli:
Maciej Pałek z Wrocławia – 1 : 46, 10,  Ryszard  Jaworski  z  Oleśnicy – 1 : 52,40.
Zawodnicy GTT „DIAMENT” osiągnęli nastepujące czasy:

Waldemar Siwka 1 : 59 : 48,
Zdzisław Pawłowski 2 : 04 : 53,
Marian Meller 2 : 22 : 53,
Piotr Meller 2 : 38 : 59.

 

W 1992 roku zawodnicy GTT „DIAMENT” wzięli udział w

VI Mistrzostwach Gniezna w triathlonie na dystansie:
700 m- pływanie,
20 km – kolarstwo
5 km bieg.

Po pierwszej konkurencji przewagę nad rywalami zdobył Waldemar Siwka, następnie Stefan Dąbrowski, trzeci był Maciej Grzechowiak. Jednak po wszystkich trzech konkurencjach tabela wyników uległa zmianie.

h13

 

Mistrzem Gniezna został Maciej Grzechowiak z czasem 1 : 08 : 08, drugi był Waldemar Siwka 1 : 09 : 15,

trzeci Stefan Dąbrowski, mistrz z roku ubiegłego 1 : 10 : 44.

Niewiele brakowała, a mistrzostwa nie doszłyby do skutku. Przyczyna były kłopoty z zabezpieczeniem trasy rywalizacji pływackiej, którą powierzono Klubowi Płetwonurków „Viking” i z której się nie wywiązał. Konsekwencją tego było skrócenie wszystkich dystansów.

Kolejnymi zawodami, w których udział wzięli zawodnicy GTT „DIAMENT” były I Zawody w Pływaniu Długodystansowym, Lednica `92. W imprezie brało udział 24 zawodników w tym 4 kobiety.

h14

 

Klasyfikacja kobiet obejmowała dystans 200 m, natomiast mężczyzn 400 m. Waldemar Siwka zajął 11 miejsce z czasem 1 : 01 : 57 oraz zdobył nagrodę dla najlepszego ratownika roku WOPR. Wojciech Gola był 18 z czasami 1 : 21 : 28. W  czerwcu 1993 roku nie zorganizowano tradycyjnego  już  w  naszym  mieście  gnieźnieńskiego triathlonu.

Była to jedna z najstarszych imprez tego typu w Polsce i bardzo mile wspominana przez uczestników.

Zawody te nie doszły do skutku, ponieważ bariera finansowa była zbyt trudna do pokonania.

 

h15

 

Dodatkowo przyczyniły się do tego kłopoty z miejscem przeprowadzenia zawodów, gdyż teren wokół jeziora Wełnica został sprzedany prywatnemu właścicielowi, który nie wyraził zgody na przeprowadzenie takiej imprezy na jego terenie.

Wśród imprez, w których brali czynny udział zawodnicy GTT „DIAMENT” były:

Ø Puchar Polski – V miejsce dla Mariana Mellera w kategorii 50-59 lat,

Ø Ogólnopolskie Zawody w Duathlonie w Głogowie – II miejsce dla Mariana Mellera w kategorii 55-59 lat.

W Głogowie startowali także Waldemar Siwka, Maciej Grześkowiak i Krzysztof Piechnik.

W Mistrzostwach Polski w Triathlonie

przeprowadzonych w Suszu,wystartował tylko Mariam Meller, ponieważ Waldemar Siwka uległ wypadkowi samochodowemu i miał złamaną rękę.

Członkowie klubu mieli bardzo dużo problemów w tych latach z pozyskaniem dobrego sprzętu. Pomagali sobie wzajemnie, sami przygotowywali wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia zawodów (numery sportowe, czepki, przygotowanie tras, oznakowanie, serwis rowerów itp.).

Od roku 1994 zawody triathlonowe o charakterze

lokalnym, jak i ogólnopolskim  pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Triathlonie były całkowicie zorganizowane przez GTT „DIAMENT”.

Zostały skrócone trasy poszczególnych odcinków:

750 m pływanie,

20 km jazda na rowerze,

5 km bieg.

Miało to na celu upowszechnienie tego sportu oraz zachęcenie do wzięcia udziału w zawodach jak największej liczby zawodników.


                                   W  roku  1995  klub  GTT  Diament  był  organizatorem  Mistrzostw  Gniezna  w  jeździe  indywidualnej  na  czas,  na  dystansie  15 km.
Pierwsze  trzy  miejsca  zdobyli:
1. Dawid  Frąckowiak – 21:30
2. Michał  Siejakowski – 21:35
3.Jerzy  Palicki – 22:05
                 W  klubie  zaczęli  pojawiać  się  nowi  zawodnicy, m.in. Michał  Siejakowski,  który  w  kolejnych  latach  osiągał  znakomite  wyniki  w  triathlonie, duathlonie –  nie  tylko na  sportowej  arenie
 Polski,  ale  także  na  arenie  Europy  i  Świata, m.in. wystartował  w  Mistrzostwach  Świata  w  IRONMAN,  w  Kona  na  Hawajach.   
h16

W 1996 roku klub  GTT „DIAMENT” zorganizował zawody o charakterze lokalnym w duathlonie.

Dystans obejmował 3,5 km biegu – 15 km jazdy na rowerze – 2,5 km biegu.

Na  podium  stanęli:

1. Michał Siejakowski 0 : 44 : 00,
2. Maciej Grzechowiak 0 : 45 : 06,
3. Tomasz Siejakowski 0 : 45 : 08.

W  1997 roku zawodnicy GTT „DIAMENT” osiągnęli najlepsze rezultaty sportowe w ciągu wszystkich lat swojej działalności sportowej.

W zawodach o charakterze ogólnopolskim brali udział:

Dimitr Grigor,

Jerzy Pawlicki

Marian Meller,

uzyskując coraz lepsze wyniki.

Natomiast Michał Siejakowski, Tomasz Siejakowski oraz Marcin Matuszak reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy.

W  dniu  17 maja 1997 roku, w Głogowie  zorganizowano Europejskie Mistrzostwa w Duathlonie na dystansie 10 km bieg, 40 km rower i 5 km bieg, na  których  Michał Siejakowski zajął pierwsze miejsce z czasem końcowym 01 : 58 : 49.
Natomiast Tomasz Siejakowski zajął trzecie miejsce z czasami 02 : 08:02;  reprezentacja Polski drużynowo  zajęła pierwsze miejsce.